Rok 2018 byl  zlomový. Cítila jsem, že takhle už to nepůjde a je třeba se posunout dál a dát životu jiný směr. Potřebovala jsem fakta, ale i tu druhou část našeho života tu duchovní. Stále jsem cítila tu potřebu být tu pro lidi, ale nějak jinak. Tohle vše mi poskytlo učení Feng Ren Shui. Začala jsem shánět všechny dostupné materiály a pustila se do toho naplno. Většinou to byly noci vzhledem mé pracovní vytíženosti. A  odkrývala se cesta za tajemstvím spokojeného života. Srdíčko skákalo blahem a občas se tajil dech při myšlence to snad není možné. Můj učitel je pan Jiří Černák zakladatel Školy Feng Ren Shui a jsem mu velmi vděčná za trpělivost, kterou se mnou měl a do dnes má. To poznání, které předává je hluboká moudrost našich předků a cítím velký vděk, že mi bylo umožněno nahlédnout a poznat tu hloubku. Po dokončení studia u pana Černáka jsem ukončila dosavadní způsob života. Byl přede mnou nový nepopsaný list, nová cesta úplně jinak a od začátku. Udělala jsem pár kopanců a sama zjistila, že vždy je to pravidla a nebo boj. Mezi tím nic není. Buď a nebo. Nebesa jsou prostě nemilosrdná pokud děláme něco špatně. S pomocí a pod dohledem mého učitele jsem začala s prvními besedami a vznikl program  Feng Ren Shui Pramen k poznání pro děti a také pro rodiče a děti. Mám jedno velké přání a to šířit a učit lidi, jak si pomocí ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu. Ta cesta zde je, jen jí objevit.. Stát se silnou bytostí, která žije život přirozeně v souladu s přírodou. Každé dítě, které pozná svůj potenciál, který se ukrývá v každém z nás mu otevře cestu k prožití kvalitního života. Jak říká můj učitel, v přírodě se vše vyvíjí přirozeně a proto aby prosperovalo. Jako jabloň, která plodí jablíčka pro ostatní.